22.11.2006

Jeolojide 120 milyon yıllık düzeltme


ABD’nin doğu kıyısında kuzey-güney hattında uzanan
Appalaş Dağları’nın deniz tabanından Meksika’ya ulaştığının keşfedilmesiyle, bilim insanları Dünya’nın jeolojik tarihinin güncellenmesini tartışıyor.


Appalaş Dağları, kuzeyde Kanada’nın doğusundan güneyde ABD’nin güney kıyısına kadar uzanan dağ sıraları. Bu dağ sırasının bir uzantısının Meksika’da Acatlan’da olduğunun görülmesi, jeolojik paradigmaların yenilenmesini gerektirdi. Okyanus tabanındaki araştırmalar, kayaların tahmin edildiğinden çok daha geç olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmayı yürüten Ohio Üniversitesi profesörü Damian Nance’e göre Amerika kıtasının jeolojik tarihinde değişiklikler yapılması gerekebilir. Bu bulgu, Appalaş’ların oluşumu ve dolayısıyla da gezegenimizin erken oluşum dönemiyle ilgili bilgilerin yenilenmesine neden olabilir.

DEV KITA GONDWANA
Bilim insanları, 420 milyon yıl önce Dünya’da iki dev kıta olduğun ve bu iki kara parçasının Rheic adlı bir okyanusla birbirinden ayrıldığını varsayıyor. Güneyde bulunan Gondwana kıtası, bugünkü Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Avustralya ve Antartika’yı kapsıyordu. Kuzeydeki Larusya kıtası ise, bugünkü Kuzey Amerika, Grönland, Avrupa ve Asya’yı içeriyordu.

KUZEY AMERİKA VE MEKSİKA ÇARPIŞTI
Genel olarak kabul gören görüşe göre, Meksika’daki Acatlan bölgesi Gondwana dev kıtasının bir parçasıydı, ancak bu bölüm dev kıtadan 500 milyon yıl önce koptu.
Kopan Acatlan, kuzeye doğru kayarak o zaman geniş bir okyanus olan Iapetus’un önünü tıkadı. Acatlan kara parçası nihayetinde Kuzey Amerika ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dev bir kara kütlesi olan Kuzey Amerika bir büzüşme meydana geldi, Appalaş Dağları’nın bu şekilde oluştuğu tahmin ediliyordu.

120 MİLYON YIL GEÇ
Buna karşılık yeni bulgular, Acatlan bölgesindeki kayaların varsayıldığı gibi Iapetus Okyanusu’nda değil, daha yeni olan Rheic Okyanusu’nda oluşmaya başladığını gösteriyor. Appalaş Dağları’nın 120 milyon yıl geç oluştuğu ortaya çıkıyor. Yeni senaryoya göre, Acatlan bölgesi Gondwana kıtasının bir parçasıydı. Kuzey Amerika’yla çarpışınca Rheic Okyanusu kapandı, Appalaşlar yükseldi ve dev kıta Pangea ortaya çıktı.
Ntvmsnbc
GEOLOGIST FIND NEW ORIGINS OF APPALACHIAN MOUNTAINS

Geologists have developed a new theory to explain how and when the Appalachian Mountain range was created. Their research redraws the map of the planet from 420 million years ago.

The scientists recently discovered a piece of the Appalachian Mountains in southern Mexico, a location geologists long had assumed was part of the North American Cordillera. The Cordillera is a continuous sequence of mountain ranges that includes the Rocky Mountains. It stretches from Alaska to Mexico and continues into South America.

For the past decade, geologists have collected information from Mexico’s Acatlán Complex, a rock outcropping the size of Massachusetts. As they uncovered each new piece of data from the complex, evidence contradicting earlier assumptions about the origins of that part of Mexico emerged.

“It was a story that had the Appalachians written all over it,” said Damian Nance, Ohio University professor of geological sciences and lead author of an article detailing the findings, which was published in the October issue of Geology. “This will change the way geologists look at Mexico.”

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...