13.06.2007

Petrol ve gaz sıkıntısı dünya savaşı çıkarabilir

Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), gelecekteki petrol ve gaz kıtlığının, sadece Orta doğu’da değil, dünya çapında yeni çatışmalara yol açabileceğini açıkladı.

Stockholm’de SIPRI tarafından açıklanan yıllık raporda, "günümüzde devletlerin büyük bir kısmının, silahlı çatışmalar çıkmasını uç bir nokta olarak kabul etmesine rağmen, enerji kaynakları yüzünden özellikle Afrika’da iç çatışmaların çıkmasının muhtemel olduğu" uyarısında bulunuldu.
Petrol ve gaz rezervleri bakımından zengin olan bölgelerin stratejik öneminin artacağına değinilen raporda, sadece Orta Doğu değil, Afrika, Orta Asya, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’nın önümüzdeki on yılda potansiyel çatışma bölgeleri olacağı ifade edildi.
Raporda, enerji ihtiyaçlarına bağlı güvenlik sorunları konusundaki kaygıların yeni olmadığı, bu kaygıların, dünyada artan orandaki talep, petrol fiyatlarındaki artış, ithalata olan artan orandaki bağımlılık ve petrol ile gaz kıtlığına bağlı nedenlerden ileri geldiği belirtildi.
Raporda, enerji altyapılarına terörist saldırılar, günlük gıda kıtlığı, Meksika Körfezi’ndeki kasırgalar ve bazı üretici ülkelerdeki istikrarsızlıklar gibi dış olayların da kaygı verici unsurlar olduğuna değinildi.
SIPRI’nin raporunda, enerji sorunları konusunda küresel bağlamda düşünceler üretilmesi gerektiği ve bazı ülkelerde olduğu gibi milliyetçi yaklaşımların "iyi bir formül" olmadığı vurgulanarak, "daha geniş bir uluslararası işbirliğinin daha çok güven ortamı yaratabileceği, başlıca aktörler arasındaki gerilimi azaltabileceği ve böylelikle gelecekte herkes için petrol ve gaz sağlama konusundaki güvenliği arttıracağı" kaydedildi.
Alternatif enerji kaynakları, özellikle de ulaşım için yeni tip yakıt geliştirme gibi alanlardaki gelişmelerin bile bu öngörüleri kısmen değiştirebileceğine dikkat çekilen raporda, nükleer enerjideki gelişmenin yeni güvenlik kaygılarını da beraberinde getireceği belirtildi.

[ Milliyet]

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...