15.05.2007

2050'de 1 milyar iklim mültecisi

Uluslararası bir yardım kuruluşu, küresel ısınma sonucu en az bir milyar insanın mülteci konumuna düşeceği uyarısında bulunuyor.

Yardım Kuruluşu Christian Aid'in hazırlattığı uyarılarla dolu rapor, iklim değişimine bağlı bu göçlerin gelecek 40 yıl içinde yaşanacağını belirtiyor.

2050 yılına kadar öngörüleri içeren rapora göre evlerini terkedeceklerin büyük bölümü dünyanın en yoksul ülkelerinde yaşayanlar olacak.

Küresel ısınmanın neden olacağı, kuraklık, seller ve çevresel değişimler dünyanın bazı bölgelerini yaşanılmaz hale getirecek.

Örgüt ''İnsan dalgası'' olarak nitelediği; açlık, kıtlık, kuraklık ve sellerden kaynaklanacak dev nüfus hareketlerine karşı derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ancak Christian Aid'in çalışması küresel ısınma mültecilerinin, insanlık tarihinin en büyük nüfus hareketi olacağına dikkat çekiyor.

Halihazırda çatışmalar ve doğal felaketler nedeniyle evlerinden olanların sayısı 155 milyon civarında.

Raporun altında imzası olan bilimadamlarından John Davison, kalkınmış ülklerin şimdi harekete geçmeleri gerektiğine dikkat çekiyor:

John Davison, gelinen noktadan büyük ölçüde sorumlu olduklarını vurguladığı zengin ülkelerin hükümetlerinin ''uyum süreci'' için 100 milyar dolarlık bir fon ayırmaları gerektiğini söylüyor.

Bu fonun küresel ısınmanın neden olacağı felaketten en fazla zarar görmesi muhtemel ülkelerde yaşayanların yaşam biçimlerini yeni sürece uyarlamalarında yardımcı olacağını vurgulayan John Davison, böylece de, bu insanların kamplara, gecekondulara sürüklenmelerinin önüne geçilebileceğine işaret ediyor.

Christian Aid, kaynakların zaten kıt olduğu bölgelerdeki nüfus hareketlerinin güvenlik riskleri yaratacağı; bunun ise sonunda dünya çapında istikrarsızlık tehdidi oluşturabileceği görüşünde.

Davison, felaket tellallığı yapmadıklarını söylüyor, ancak bazı uzmanların tahminlerini mütevazı bulduklarının altını çiziyor.


[BBC / Türkçe]

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...